Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Dalvit, Diego A. R.Frastai, Jaime.; Lawrie, Ian D. - Εκδότης: Institute of Physics Publishing - Έτος δημοσίευσης: 1999