Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Cooper, Fred.Khare, Avinash.; Sukhatme, Uday Pandurang. - Εκδότης: World Scientific Publishing Co. - Έτος δημοσίευσης: 2001