Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Lipkowitz, Kenny B.; Larter, Raima; Cundari, Thomas R. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) - Έτος δημοσίευσης: 2003