Η ΒΚΠ έχει πρόσβαση σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και βάσεων δεδομένων από όπου οι χρήστες μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο των τεκμηρίων που τους ενδιαφέρουν. Η συλλογή ηλεκτρονικών πηγών της ΒΚΠ περιλαμβάνει:

Συνδρομές Πανεπιστημίου Πατρών
Μεμονωμένες συνδρομές στα ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία πολλών εκδοτικών οίκων και επιστημονικών οργανισμών, αλλά και σε βάσεις δεδομένων. Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και μπορείτε να το εξερευνήσετε μέσω των παρακάτω ευρετηρίων ή να το αναζητήσετε με κάποιο όρο στη σχετική μηχανή αναζήτησης
Συνδρομές ΣΕΑΒ
Συνδρομές σε τίτλους που διατίθενται σε ολόκληρη την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στην οποία συμμετέχει ενεργά η ΒΚΠ. Πρόκειται για διεθνούς εμβέλειας επιστημονικές πηγές εκδοτικών οίκων και παρόχων, όπως οι Elsevier, Cambridge University Press, Springer, Oxford University Press, ACM, Wiley, Taylor & Francis, Emerald, κ.α. Το περιεχόμενο αυτό είναι αναζητήσιμο μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα της HEAL-Link.
Από: Cemen
9781118944998
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118944998
Από: Taylor
9781118663967
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/GM088
Από: Freymueller
9781118666395
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/GM179
Από: Neckers
9780470133552
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470133552
Από: Neckers
9780470133569
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470133569
Από: Neckers
9780470133576
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470133576
Από: Neckers
9780471433521
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471433527
Από: Pye
9781444303971
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444303971
Από: Vincent
9780470060230
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470060230
Από: Colbeck
9781118682555
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118682555
Συνεχίζει το: Journal of the Royal African Society
1944- (7 years)
0001-9909
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/africanaffairs
Συνεχίζει το: Black American literature forum
1992- (3 years)
1062-4783
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/afriamerrevi
Συνεχίζεται από: International journal of African historical studies, The
1968-1971
0001-9992
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/afrihiststud
Συνεχίζεται από: African studies review
1958-1969
0568-1537
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/afristudbull
Συνεχίζει το: African studies bulletin. Απορρόφησε το: ASA review of books
1970- (3 years)
0002-0206
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/afristudrevi
Από: Nesaratnam
9781118863886
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118863886
Από: Wendisch
9783527653218
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527653218
Από: Nokleberg
9781118667361
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1029/FT104
Απορροφήθηκε από: Journal of British studies
1969-2004
0095-1390
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/albiquarjconcbri
Από: Marzo
9781444303995
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444303995