Βάση δεδομένων

1924-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.annee-philologique.com/aph/
1886-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://search.proquest.com/econlit/index?accountid=28375
Εργασία και εργαζόμενοι-Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της, Εργασιακές σχέσεις, Βιομηχανική πολιτική, Labor-european Union countries, Industrial policy
1991-2003
https://www.eurofound.europa.eu/el/emire-dictionary
1864-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://mathscinet.ams.org/mathscinet
1940-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1970-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.isiknowledge.com/
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://dewey.org/webdewey/login/login.html
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
http://europa.eu/rapid/search.htm