Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0738-0526
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Science & technology studies
1983-1985
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2325-7695
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Bulletin of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages. Συνεχίζεται από: Slavic and East European journal, The
1954-1956
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0365-0855
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Abstracts of the papers printed in the Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London
1843-1850
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0365-5695
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Abstracts of the papers comunicated to the Royal Society of London
1800-1837
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Ιστορικό τίτλου
2011-
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2029-4174
Πάροχος/Συνδρομητής
Ανοικτής Πρόσβασης
Ιστορικό τίτλου
2010 - v. 16 (1-4), 2010/2011 - v. 17 (1-4)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Ιστορικό τίτλου
2017-
Διεύθυνση διαδικτύου
African affairs
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0001-9909
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Journal of the Royal African Society
1944- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
African American review
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1062-4783
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Black American literature forum
1992- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1937-2108
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
2020-2022
Διεύθυνση διαδικτύου
Θέμα
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0001-9992
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: International journal of African historical studies, The
1968-1971
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0568-1537
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: African studies review
1958-1969
Διεύθυνση διαδικτύου
African studies review
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-0206
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: African studies bulletin. Απορρόφησε το: ASA review of books
1970- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0095-1390
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Απορροφήθηκε από: Journal of British studies
1969-2004
Διεύθυνση διαδικτύου
American anthropologist
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-7294
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Transactions of the Anthropological Society of Washington
1888- (7 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
American antiquity
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-7316
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1935- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1532-5059
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συγχωνεύτηκε με: Economic bulletin, The για να σχηματίσει: American economic review, The.
1908-1910
Διεύθυνση διαδικτύου
American ethnologist
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0094-0496
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1974- (7 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
American historical review
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-8762
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1895- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-9114
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: American journal of archaeology and of the history of the fine arts, The.
1897- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου