Τύπος πηγής
ISSN/ISBN
-
Ιστορικό τίτλου
Αποφάσεις, Λήψη των, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Decision making, European Council
1994-
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
ISSN/ISBN
-
Πάροχος/Συνδρομητής
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ιστορικό τίτλου
Ευρωπαϊκή Ένωση, Περιβάλλον, European Union, Environment
-
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
ISSN/ISBN
-
Ιστορικό τίτλου
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
1952-
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
ISSN/ISBN
-
Ιστορικό τίτλου
jsessionid=XgQ1_9ACTKBEBVn-KHuFGUA6MuA1JcNBzBlpT5aBSBmRvgDQ4BHx!-1859837862?method=load
-
Διεύθυνση διαδικτύου
Πρόσβαση

Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union

Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex)
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
ISSN/ISBN
-
Ιστορικό τίτλου
Δίκαιο και νομοθεσία-Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της, Legislation-European Union countries
-
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
ISSN/ISBN
-
Ιστορικό τίτλου
Οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Finance, European Union
-
Διεύθυνση διαδικτύου
Τύπος πηγής
ISSN/ISBN
-
Ιστορικό τίτλου
Στατιστική, Ευρωπαϊκή Ένωση, Statistics, European Union
1953-
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
ISSN/ISBN
-
Πάροχος/Συνδρομητής
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ιστορικό τίτλου
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
-
Διεύθυνση διαδικτύου
Τύπος πηγής
ISSN/ISBN
-
Πάροχος/Συνδρομητής
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ιστορικό τίτλου
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
-
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
ISSN/ISBN
-
Ιστορικό τίτλου
Ευρωπαϊκή Ένωσης, Έρευνα, European Union, Research
1994-
Διεύθυνση διαδικτύου
OpenAIRE  Explore
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
Διεύθυνση διαδικτύου
Πρόσβαση

Ανοικτής Πρόσβασης

Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
Ανοικτής Πρόσβασης
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
Ανοικτής Πρόσβασης
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
Ανοικτής Πρόσβασης
Διεύθυνση διαδικτύου