Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9781643270340 (ebook); 9781643270319 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Laura Harkness-Brennan.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου