Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9780750313209 (ebook); 9780750313216 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Simon Portegies Zwart, Steve McMillan.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου