Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Lander, Eric S.; Waterman, Michael S. - Εκδότης: National Academies Press - Έτος δημοσίευσης: 1995
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0092-8674
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1995-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Studzinski, George P. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 1999
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Fisher, Derek.; Francis, Gillian E.; Rickwood, D. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Eisner, Thomas; Meinwald, Jerrold - Εκδότης: National Academies Press - Έτος δημοσίευσης: 1995
ChemRxiv: the Preprint Server for Chemistry
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
Διεύθυνση διαδικτύου
Πρόσβαση

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης

Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Zhang, Wei; Shmulevich, Ilya - Εκδότης: Kluwer Academic Publishers - Έτος δημοσίευσης: 2002
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: N?ray-Szab?, G?bor.; Warshel, Arieh. - Εκδότης: Kluwer Academic Publishers - Έτος δημοσίευσης: 2002
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Carraway, K. L.; Carraway, C. A. C. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Rose, Michael R. - Εκδότης: Princeton University Press - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Hartl, Daniel L.Jones, Elizabeth W. - Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 1999
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Brown, T. A. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Εκδότης: National Academies Press - Έτος δημοσίευσης: 1997
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Harris, C. Leon. - Εκδότης: State University of New York Press - Έτος δημοσίευσης: 1981
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0892-6638
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1987-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Liebovitch, Larry S. - Εκδότης: Oxford University Press (US) - Έτος δημοσίευσης: 1998
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Hames, B. D. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 1998
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: McKay, Ian; Brown, Kenneth D. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Pessarakli, Mohammad - Εκδότης: Marcel Dekker, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 1997
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0018-067x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1947-2014
Διεύθυνση διαδικτύου