Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0007-1242
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: British journal of social medicine. Συνεχίζεται από: Journal of epidemiology and community health (1978)
1953-1977
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0366-0842
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: British journal of preventive and social medicine
1947-1952
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0142-467x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Journal of epidemiology and community health (1978). Συνεχίζεται από: Journal of epidemiology and community health (1979).
1979
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0141-7681
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: British journal of preventive and social medicine. Συνεχίζεται από: Epidemiology and community health
1978
Διεύθυνση διαδικτύου