Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9781681745855 (ebook); 9781681745848 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Joe Khachan.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου