Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Lip, Gregory Y. H.; Blann, Andrew D. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Morris, Francis. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Provan, Andrew. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Watkins, Peter J. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Cantillon, Peter.; Wood, Diana.; Hutchinson, Linda. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Mayou, Richard.; Sharpe, Michael.; Carson, Alan. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2041-9996
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Σχηματίστηκε από την ένωση των: London journal of medicine; Provincial medical & surgical journal (1844). Συνεχίζεται από: British medical journal, The
1853-1856
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: D'haenen, H. A. H.; Boer, Johan A. den,; Willner, Paul. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) - Έτος δημοσίευσης: 2002
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0959-8138
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: British medical journal: clinical research edition
1988- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Welch, D. R. - Εκδότης: Kluwer Academic Publishers - Έτος δημοσίευσης: 2002
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Morris, David L.; Kearsley, John Henry.; Williams, C. J. - Εκδότης: CRC Press - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1078-0432
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1995-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Gorczynski, Reginald M.Stanley, Jacqueline. - Εκδότης: Landes Bioscience, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 1999
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Trestrail, John H. - Εκδότης: Humana Press - Έτος δημοσίευσης: 2000
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Santamaria, Pere. - Εκδότης: Landes Bioscience, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2003
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Liddle, Peter F. - Εκδότης: The Royal College of Psychiatrists - Έτος δημοσίευσης: 2001
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Cann, Alan. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Chapel, Helen.Haeney, Mansel.; Misbah, Siraj.; Snowden, Neil. - Εκδότης: Blackwell Publishing Ltd. - Έτος δημοσίευσης: 1999
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Williams, Hywel C. - Εκδότης: BMJ Books - Έτος δημοσίευσης: 2003
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Feldman, William. - Εκδότης: B.C. Decker, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2000