Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0018-067x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1947-2014
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0014-3820
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1947- (2 years)
Διεύθυνση διαδικτύου