Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0363-6143
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1998-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0888-8364
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Χωρίστηκε σε: In vitro cellular & developmental biology. Animal; In vitro cellular & developmental biology. Plant.
1985-1993
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1071-2690
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει εν μέρει το: In vitro cellular & developmental biology.
1993- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1054-5476
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει εν μέρει το: In vitro cellular & developmental biology.
1991- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου