Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0049-4925
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: College mathematics journal, The
1970-1983
Διεύθυνση διαδικτύου
College mathematics journal, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0746-8342
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Two-year college mathematics journal, The.
1984- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου