Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Εκδότης: National Academies Press - Έτος δημοσίευσης: 1999
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Alr?, Helle.Skovsmose, Ole. - Εκδότης: Kluwer Academic Publishers - Έτος δημοσίευσης: 2002
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Bishop, Yvonne M. M.Fienberg, Stephen E.; Holland, Paul W. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1995
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1064-5624
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2006-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Kim, Jae-on.Mueller, Charles W. - Εκδότης: Sage Publications, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 1978
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Johnson, Art. - Εκδότης: Libraries Unlimited - Έτος δημοσίευσης: 1999
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Aczel, Amir D. - Εκδότης: Four Walls Eight Windows - Έτος δημοσίευσης: 1996
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Stewart, Ian. - Εκδότης: Oxford University Press (UK) - Έτος δημοσίευσης: 1996
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: McCulloch, Charles E.Searle, S. R. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) - Έτος δημοσίευσης: 2001
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Jones, H. F. - Εκδότης: Institute of Physics Publishing - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: L?tkepohl, Helmut. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd. (UK) - Έτος δημοσίευσης: 1996
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Matiiasevich, IU. V. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1993
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Johnson, Mildred - Εκδότης: McGraw-Hill Professional - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Feferman, Solomon. - Εκδότης: Oxford University Press (US) - Έτος δημοσίευσης: 1998
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Kalton, Nigel J. - Εκδότης: Marcel Dekker, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 1996
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0129-167x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2008-2013
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Crownover, Richard M. - Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 1995
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Schay, Geza. - Εκδότης: Jones & Bartlett Publishers, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 1997
Journal of the American Mathematical Society
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0894-0347
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1988- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου