Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9780750314015 (ebook); 9780750314022 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Konstantin K. Likharev.
Έτος δημοσίευσης: 2018
Διεύθυνση διαδικτύου