Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
9780750314602 (ebook); 9780750314589 (έντυπο)
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Επιμέλεια: Stefan Wabnitz.
Έτος δημοσίευσης: 2017
Διεύθυνση διαδικτύου