Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Slavitt, Earl B. - Εκδότης: American Bar Association - Έτος δημοσίευσης: 2000
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Ιστορικό τίτλου
Από: Ostwald, Martin. - Εκδότης: University of California Press - Έτος δημοσίευσης: 1986
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Θεσσαλίας
Ιστορικό τίτλου
Από: Carlton, Eric. - Εκδότης: Routledge - Έτος δημοσίευσης: 2002