Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0018-5043
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2000-2013