Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1125-9728
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Rivista della Societa Toscana di Orticultura.
1876-1938
Διεύθυνση διαδικτύου