Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Kolt, Laurie. - Εκδότης: Elsevier - Έτος δημοσίευσης: 1999
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2002
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0160-9335
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Journal of philosophy, The
1904-1920
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Jackendoff, Ray S. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1992
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2001
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2001
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Beazley, Hamilton. - Εκδότης: John Wiley & Sons, Inc. (US) - Έτος δημοσίευσης: 2004
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1745-6916
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2006- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Sternberg, Robert J.; Zhang, Li-fang. - Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2000
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Langer, Jonas. - Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 1998
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Α.Π.Θ.
Ιστορικό τίτλου
Από: Byrne, Alex. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1997
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Jain, Sanjay - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1999
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Johnson-Frey, Scott H. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 2003
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: Marcus, Gary F. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 2001
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Boden, Margaret A. - Εκδότης: Taylor & Francis - Έτος δημοσίευσης: 2004
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Sternberg, Robert J.; Kaufman, James C. - Εκδότης: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. - Έτος δημοσίευσης: 2001
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Glymour, Clark N. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 2001
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: Allen, Roberta. - Εκδότης: Houghton-Mifflin Trade and Reference - Έτος δημοσίευσης: 2003
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Ιωαννίνων
Ιστορικό τίτλου
Από: LeVay, Simon. - Εκδότης: MIT Press - Έτος δημοσίευσης: 1993
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Πάροχος/Συνδρομητής
NetLibrary – Παν. Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Από: MacIntyre, Alasdair C. - Εκδότης: Taylor & Francis - Έτος δημοσίευσης: 2004