Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0031-8868
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2009
Speculum
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0038-7134
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1926- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου