Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0031-8868
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2009