Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0737-0016
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1984- (7 years)
Διεύθυνση διαδικτύου