Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0891-6837
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Mathematics of computation
1943-1959
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0025-5718
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1960-2011
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0891-6837
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Mathematics of computation.
1943-1959
Mathematics of computation
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0025-5718
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Mathematical tables and other aids to computation.
1960- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου