Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
-
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1974-1984
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2169-9313
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1991-2013
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
-
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1985-1990