Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2325-7695
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Bulletin of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages. Συνεχίζεται από: Slavic and East European journal, The
1954-1956
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
2325-7709
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Bulletin of the American Association of Teachers of Slavonic and East European Languages. Συνεχίζεται από: AATSEEL journal
1947-1953
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
2325-7717
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Bulletin of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages
1945-1946
Διεύθυνση διαδικτύου

MLN

MLN
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0026-7910
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Modern language notes
1962- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0149-6611
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: MLN
1886-1961
Διεύθυνση διαδικτύου
Slavic and East European journal, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0037-6752
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: AATSEEL journal
1957- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου