Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0365-0855
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Abstracts of the papers printed in the Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London
1843-1850
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0365-5695
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: Abstracts of the papers comunicated to the Royal Society of London
1800-1837
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1617-9447
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2001-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1064-5624
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2006-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0129-167x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2008-2013
Journal of the American Mathematical Society
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0894-0347
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1988- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1435-9855
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1999-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1539-557x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: National mathematics magazine
1926-1934
Διεύθυνση διαδικτύου
MathSciNet
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
Τύπος πηγής
ISSN/ISBN
-
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1864-
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1539-5588
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Mathematics news letter. Συνεχίζεται από: Mathematics magazine
1934-1945
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0264-3820
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει εν μέρει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical or physical character
1887-1895
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0264-3952
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. A. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and physical sciences
1896-1934
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0080-4614
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical or physical character. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions. Physical sciences and engineering
1934-1990
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
1364-503x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Philosophical transactions. Physical sciences and engineering
1996- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0027-8424
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1915- (2 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
ISSN/ISBN
0950-1207
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει εν μέρει το: Proceedings of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Μathematical and physical sciences
1905-1934
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0035-7596
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1971-2013
American journal of mathematics
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-9327
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1878- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
American mathematical monthly, The
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0002-9890
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1894- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Annals of mathematics
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0003-486x
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Analyst, The.
1884- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου