Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0735-8332
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
1975- (3 years)
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0071-5794
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διεύθυνση διαδικτύου
Ιστορικό τίτλου
Μονογραφική σειρά.