Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0006-3185
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Zoological bulletin.
1899- (5 years)
Διεύθυνση διαδικτύου