Υπολογιστές

Τα υπολογιστικά συστήματα της Βιβλιοθήκης είναι οργανωμένα ως εξής:

  • Υπολογιστές για αναζήτηση τεκμηρίων στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC)
  • Εργαστήριο Η/Υ (2ος όροφος). Σταθμοί εργασίας σε γραφικό περιβάλλον Ubuntu.

Εικόνα με τις θύρες ασφαλείας της ΒΚΠ στην είσοδο

Αίθουσες εκδηλώσεων

Παράλληλα υπάρχουν οι εξής αίθουσες εκδηλώσεων για τις ανάγκες της ΒΚΠ:

  • Αίθουσα διαλέξεων χωρητικότητας 70 ατόμων
  • Αίθουσα εκπαίδευσης χρηστών χωρητικότητας 20-25 ατόμων

Εκτυπώσεις

Οι εκτυπώσεις των χρηστών είναι δυνατές προς το παρόν μόνο από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου Η/Υ στον 2ο όροφο της ΒΚΠ. Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν άρθρα ή επιστημονικές πληροφορίες από το διαδίκτυο ή προσωπικές τους εργασίες στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής τους ιδιότητας (εργασίες, μελέτες, άρθρα, κλπ). Η χρήση των μηχανημάτων του Εργαστηρίου για εκτυπώσεις διέπεται από τον Κανονισμό Χρήσης του Κοινόχρηστου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της ΒΚΠ.

Οι εκτυπώσεις διαχειρίζονται κεντρικά από το προσωπικό της ΒΚΠ. Οι εκτυπώσεις εκτελούνται και παραδίδονται στον χρήστη από το προσωπικό του γραφείου πληροφόρησης του 2ου ορόφου με την επίδειξη της Κάρτας Χρήστη της ΒΚΠ. Κάθε σελίδα κοστίζει 0,05 Ευρώ και το συνολικό ποσό των εκτυπώσεων “χρεώνεται” στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη στο αυτοματοποιημένο σύστημα της ΒΚΠ. Η εξόφληση του κόστους των εκτυπώσεων γίνεται στο γραφείο δανεισμού στον 1ο όροφο είτε άμεσα, είτε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί ο χρήστης.

Σημειώνεται ότι το ποσόν που αντιστοιχεί σε εκτυπώσεις προστίθεται σε ήδη υπάρχοντα ποσά που χρωστάει ο κάθε χρήστης (πρόστιμα, κλπ.) και ότι η υπέρβαση ενός συγκεκριμένου ποσού χρέωσης έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία δανεισμού βιβλίων από την ΒΚΠ ή διεκπεραίωσης παραγγελιών βιβλιογραφίας κλπ.

Φωτοαντίγραφα

Τονίζεται ότι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2121/93) που αφορά στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) και την έκθεση τους σε παράτυπη χρήση μέσω φωτοαντιγραφής ή/και σάρωσης. Επομένως, απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή εκτεταμένων αποσπασμάτων του βιβλιακού υλικού.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει στα μέλη της φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για την φωτοτύπηση υλικού που δεν επιτρέπεται να δανεισθεί. Τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα αυτά βρίσκονται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της.

Η χρήση των μηχανημάτων είναι δυνατή με τη χρήση ειδικών μαγνητικών καρτών των 25 και 50 φωτοαντιγράφων, οι οποίες κοστίζουν 1 και 2 Ευρώ αντίστοιχα. Η προμήθεια των καρτών γίνεται από το γραφείο δανεισμού στον 1ο όροφο της ΒΚΠ και αφορά μόνο τα μέλη της ΒΚΠ.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της Βιβλιοθήκης για την φωτοτύπηση υλικού που δεν ανήκει στις συλλογές της, όπως φοιτητικές σημειώσεις, κ.ά.

Σάρωση

Στα μέλη της Βιβλιοθήκης διατίθενται δύο επιτραπέζιοι σαρωτές (scanners) για τη σάρωση υλικού που αφορά την εκπαιδευτική και ερευνητική εργασία ενός μέλους της.