Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 1ης Απριλίου 2014 τα ηλεκτρονικά βιβλία της πλατφόρμας Engineering Village θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα ScienceDirect. Σημειώνεται επίσης ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία στην πλατφόρμα ScienceDirect μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με αυτά της Engineering Village. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό συμβαίνει γιατί τα πολύτομα έργα της Engineering Village θεωρήθηκαν ως ένα βιβλίο στη ScienceDirect. Σε άλλες περιπτώσεις, παρέχεται νεότερη έκδοση ενός βιβλίου από αυτή που υπήρχε στη Engineering Village.

Προς διευκόλυνση των χρηστών έχει διαμορφωθεί ήδη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση www.info.sciencedirect.com/referex ένας ιστότοπος με απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις, ο οποίος θα ενημερώνεται τακτικά.