Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ετήσιος Απολογισμός της ΒΚΠ για το 2013. Ο Ετήσιος Απολογισμός συντάσσεται κάθε χρόνο από το προσωπικό της ΒΚΠ και αποτελεί μια περιεκτική αποτύπωση των όσων η ΒΚΠ πέτυχε κατά το προηγούμενο έτος. Ο Απολογισμός έχει αναρτηθεί στο Ιδρυματικό Καταθετήριο “Νημερτής” στη διεύθυνση http://hdl.handle.net/10889/7940.