Σας ενημερώνουμε ότι, με στόχο να επιστραφούν όσα περισσότερα βιβλία στη Βιβλιοθήκη και να επανενταχθούν στις συλλογές της, ορίζεται Εβδομάδα Αμνηστίας. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα βιβλία που είχαν δανειστεί έως την 1η Μαϊου 2016 δίχως την επιβολή κάποιου προστίμου. Η διάρκεια της Εβδομάδας Αμνηστίας θα είναι από 13 έως 17 Ιουνίου 2016.