Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης “Academia”, που εκδίδεται μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων “Πασιθέη”, ευρετηριάζεται πλέον από το Directory of Open Access Journals. Την έκδοση του περιοδικού “Academia” επιμελείται το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Είναι το δεύτερο περιοδικό που ευρετηριάζεται στο DOAJ μετά το Review of Science, Mathematics and ICT Education. Σύντομα, η πλατφόρμα Πασιθέη θα μεταβεί σε νέα έκδοση, με νέες λειτουργικότητες και χαρακτηριστικά.