Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το περιοδικό Academia έγινε αποδεκτό από την γαλλική HCERES (Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) και στο εξής θα ευρετηριάζεται στον τομέα 70 (Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης) των επιστημονικών περιοδικών για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι το δεύτερο περιοδικό της πλατφόρμας Πασιθέη που ευρετηριάζεται σε αυτή την υπηρεσία μετά το Review of Science, Mathematics and ICT Education.