Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από σήμερα το Πανεπιστημίο μας έχει δωρεάν πρόσβαση στις τρεις διαφορετικές εκδόσεις του ηλεκτρονικού περιοδικού Frontiers in Βioscience.

Πρόκειται για τα:

  • Frontiers in Bioscience: Landmark, που περιλαμβάνει κρίσεις (reviews) στη μοριακή ιατρική
  • Frontiers in Bioscience: Scholar, που περιλαμβάνει κρίσεις στη βασική και κλινική επιστήμη
  • Frontiers in Bioscience: Elite, που περιλαμβάνει σύντομες κρίσεις και πρωτογενή ερευνητικά άρθρα

Το περιεχόμενο που παρέχεται ξεκινά από το 1996, ενώ η πρόσβαση θα λήξει στα τέλη Δεκεμβρίου του 2018.