Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η κάταθεση διπλωματικών εργασιών για όλα τα Τμήματα του πΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος συνεχίζεται κανονικά, με τα ίδια συνοδευτικά έγγραφα και διαδικασίες, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο “Αθηνά” έως ώτου ολοκληρωθούν οι εργασίες μετάπτωσης του στο αποθετήριο “Νημερτής”.