Το σεμιναριακό μάθημα (επιλογής) “Δημιουργική & Επιτελεστική Γραφή” (Creative & Performance Writing) πραγματοποιείται από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Πατρών. Δεν προσφέρει πιστωτικές μονάδες, χορηγείται όμως βεβαίωση, η οποία μπορεί να συμπεριληφθεί στο παράρτημα πτυχίου του φοιτητή/τριας.

Εικόνα με μια χορεύτρια σε μάυρο

Με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιτελεστικής σύνθεσης, γραφής και performance writing πραγματοποιείται με μορφή project σε ένα θέμα διαφορετικό κάθε χρονιά και ολοκληρώνεται με παρουσίαση όσων καλλιτεχνικών – λογοτεχνικών παραγομένων προκριθούν (κείμενα, performances, video perfo) στο πανεπιστήμιο ή σε χώρο της πόλης.

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη ώρα 12:00  4:00 στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ή ώρα 19.30-21.30 στην αίθουσα Τ14 του ΤΕπΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και προσφέρεται μια επιπλέον ώρα φροντιστηριακού εργαστηρίου συγγραφής διαδικτυακά.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται στο: galani@upatras.gr

Μικρός αριθμός ατόμων, ως ακροατές φοιτητές /τριες, μπορούν να το παρακολουθήσουν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και άλλοι/ες ενδιαφερόμενοι/νες.

 

[Photo by Ahmad Odeh on Unsplash]