Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προγραμματισμένης διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο της Βιβλιοθήκης την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015, δεν θα είναι δυνατή η υλοποίηση εργασιών που απαιτούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα έκδοση βεβαιώσεων οφειλών, καταθέσεις στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής, κλπ., Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους υπηρεσίες να προγραμματίσουν αναλόγως την επισκεψή τους στη ΒΚΠ προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά.