Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έκβαση του προγράμματος στήριξης OpenAIRE FP7 post-grant Open Access Pilot για την Ανοικτή Πρόσβαση επιστημονικών δημοσιεύσεων για τα ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα του FP7. H απορρόφηση του έργου έφτασε το ποσό των 1.914.168 € και η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη θέση μεταξύ των 15 κορυφαίων χωρών με 39 χρηματοδοτούμενα αιτήματα, ενώ καταλαμβάνει τη 10η θέση μεταξύ των 15 κορυφαίων όσον αφορά το ύψος των χρηματοδοτήσεων, με συνολική χρηματοδότηση 54.256,5 €. Το μέσο κόστος για τις δημοσιεύσεις αυτές ήταν 1.392 €.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών αντιστοιχούν έξι αιτήματα, συνολικού κόστους 11.397 € και είναι ένας από τους φορείς με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα μαζί με το ΙΤΕ. Ένα από τα αιτήματα αυτά αφορούσε κεφάλαιο βιβλίου, ενώ τα υπόλοιπα πέντε αφορούσαν άρθρα περιοδικών.

Ανάλογα με τον τύπο του τεκμηρίου, τα ποσά που δαπανήθηκαν έχουν ως εξής:

  • 909 αιτήματα για άρθρα, που αντιστοιχούν σε 1.307.116 €
  • 18 αιτήματα για κεφάλαια βιβλίων, που αντιστοιχούν σε 21.093 €
  • Δύο αιτήματα για πρακτικά συνεδρίων που αντιστοιχούν σε 1.332 €
  • 65 αιτήματα για μονογραφίες, που αντιστοιχούν σε 347.386 €

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις έγιναν στους εκδότες Springer Nature, PLOS, MDPI AG και Frontiers Media, ενώ ακολουθούν και άλλοι με αρκετά λιγότερες, όπως οι IOP Publishing, BioMed Central κ.α.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα έχει λήξει από τον Φεβρουάριο του 2018 και δεν δέχεται νέα αιτήματα. Εάν υπάρχουν αιτήματα αλλαγών σε υπάρχουσες υποβολές, τότε μπορείτε να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση postgrantpilotinfo@openaire.eu.