Κατόπιν ενημέρωσης από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, ενώ η αποπληρωμή των εκδοτών για τις ηλεκτρονικές συνδρομές του Συνδέσμου για το  έτος 2013 μέσω της εταιρείας Swets ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πληρωμής των συνδρομών του 2014, η εταιρεία Swets, με την οποία πολλές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και ο HEAL-Link συνεργάζονταν για δεκαετίες, πτώχευσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2014. Στην παρούσα φάση γίνονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ακύρωση του συμβολαίου με την εταιρεία Swets και την αποπληρωμή των εκδοτών απευθείας από τον Σύνδεσμο, διαδικασίες που συνεπάγονται ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στην διευθέτηση των οικονομικών μας υποχρεώσεων προς τους εκδότες και πιθανά προβλήματα στην πρόσβαση στις συνδρομές κάποιων εκδοτών.