Σας ενημερώνουμε ότι η ΒΚΠ θα παραμείνει κλειστή τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 ύστερα από την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών για την αναστολή των διοικητικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση της Συγκλήτου.