Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο σύνδεσμος προς το σύστημα διαδανεισμού ΙΡΙΣ έχει πλέον αλλάξει σε https://iris.seab.gr.