Το περιοδικό JOVE διαθέτει το περιεχόμενο της νέας του ενότητας JoVE Science Education Chemistry ελεύθερα προσβάσιμο έως τις 9 Μαΐου. Περιλαμβάνει 45 βίντεο-άρθρα, στα οποία προβάλλονται βασικά εργαστηριακά πειράματα και έννοιες στους τομείς της Γενικής, Οργανικής και Αναλυτικής χημείας.