Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σας ενημερώνει ότι είναι σε λειτουργία το μεγαλύτερο ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης με ηλεκτρονικά συγγράμματα για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι το πρώτο Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης μέσω του οποίου διατίθενται, δωρεάν, περισσότερα από πεντακόσια (500) αξιολογημένα, υψηλής ποιότητας επιστημονικά συγγράμματα. Το υλικό του Αποθετηρίου απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, στην ευρύτερη Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα γενικότερα, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Το κάθε σύγγραμμα, τα κεφάλαια που το συναποτελούν και ιδιαίτερης αξίας μαθησιακά αντικείμενα (π.χ. εικόνες, βίντεο, διαδραστικές ασκήσεις κ.λπ.), διατίθενται, μέσω του Αποθετηρίου, και ως αυτόνομα ψηφιακά τεκμήρια. Επιπλέον, είναι εφικτή η αναζήτηση τόσο στο πλήρες κείμενο όσο και στα μεταδεδομένα του συνόλου των συγγραμμάτων και των μαθησιακών αντικειμένων, ενώ προσφέρονται και δυνατότητες πλοήγησης με βάση θεματικές κατηγορίες, συγγραφείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα/τμήματα.

Τα ψηφιακά τεκμήρια του Ακαδημαϊκού Συσσωρευτή ανήκουν σε πέντε (5) ευρείες Θεματικές Περιοχές:

  • «Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες – Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων»
  • «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική»
  • «Φυσικές Επιστήμες»
  • «Ιατρικές Επιστήμες – Επιστήμες της Ζωής»
  • «Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες»

Το Πανεπιστημιό μας συμμετέχει πολύ ενεργά στο έργο με 382 έως τώρα ακαδημαϊκά συγγράμματα από το διδακτικό του προσωπικό, τα οποία μπορεί κάποιος να δει στη σχετική ιστοσελίδα