Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η καταλογογράφηση των βιβλίων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, τα οποία δημοσιεύθηκαν μέσω του προγράμματος Κάλλιπος. Τα συγγράμματα μπορούν να αναζητηθούν στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης μας Νηρέας και να ανακτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ePub, Adobe PDF, κλπ). Η καταλογογράφηση αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Βιβλιοθήκης για την συστηματική συγκέντρωση των στοιχείων της εκδοτικής δραστηριότητας των μελών του Πανεπιστημίου μας.