Το ηλεκτρονικό βιβλίο «Η Δύναμη των Λέξεων» περιέχει επτά ιστορίες γραμμένες από φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Πατρών που συμμετείχαν στην ομώνυμη δράση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2023 από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, σε συνεργασία με την Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Συνταγογράφηση Βιβλιοθηκών». Η δράση σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Athens Comics Library, σε συνεργασία με το Refugee Week Greece, και το οποίο είναι ενταγμένο στο Europe Challenge 2022 του European Cultural Foundation.